0

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Anaerobic digestion remediation in three full-scale biogas plants through supplements addition

Έχει αποκαλυφθεί η δυνατότητα των προσθέτων να φέρουν επανάσταση στην αναερόβια χώνευση, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της. Αξιοποιώντας τη δύναμη των προσθέτων, [...]