Οι 2 τοποθεσίες μελέτης

Σημαντικές ενέργειες για το έργο Additives, όπως η αξιολόγηση των προϊόντων σε πλήρη κλίμακα, η εξέταση των χωνεμένων υπολειμμάτων σε σχέση με την αναβάθμιση / βελτίωση των ιδιοτήτων τους, γεγονός που αποτελεί και ένα έμμεσο τρόπο επαλήθευσης της βελτίωσης της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης, θα πραγματοποιηθούν στις μονάδες βιοαερίου, Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. και Βιοενέργεια Νιγρίτας Α.Ε.

Βιοαέριο Λαγκαδά

Βιοενέργεια Νιγρίτας

Μετάβαση στο περιεχόμενο