Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Anaerobic digestion remediation in three full-scale biogas plants through supplements addition

Έχει αποκαλυφθεί η δυνατότητα των προσθέτων να φέρουν επανάσταση στην αναερόβια χώνευση, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της. Αξιοποιώντας τη δύναμη των προσθέτων, μπορούμε να υπερφορτώσουμε την παραγωγή βιοαερίου, να περιορίσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση και να καταπολεμήσουμε την αναστολή της αμμωνίας. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος των συγκεκριμένων πρόσθετων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο τους.

Article_Banner_MDPI_methane-02-00018

Article_Banner_MDPI_methane-02-00018

Ξεκινήσαμε μια μελέτη βιομηχανικής κλίμακας για να εμβαθύνουμε σε αυτό το φαινόμενο, βελτιστοποιώντας τις λειτουργικές παραμέτρους της αναερόβιας χώνευσης μετά την προσθήκη πρόσθετων. Η πρωτοποριακή έρευνά μας επικεντρώθηκε σε τρεις μονάδες βιοαερίου που βρίσκονται μέσα στα γαλήνια τοπία της βόρειας Ελλάδας. Οι μονάδες αυτές αξιολόγησαν διεξοδικά διάφορα πρόσθετα αναερόβιας χώνευσης, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές αρχικές τροφοδοσίες και δυναμικές συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζονται από τις εποχιακές διακυμάνσεις των πρώτων υλών.

Καταγράψαμε σχολαστικά τις καταστάσεις πριν και μετά την προσθήκη αυτών των μονάδων βιοαερίου για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των προσθέτων. Στην περίπτωση των μονάδων BG01 και BG03, η εισαγωγή ζεόλιθου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μείωση των επιπέδων ολικού αμμωνιακού αζώτου. Σε διάστημα δύο μηνών, ενσωματώθηκαν στις μονάδες αυτές εντυπωσιακοί 8,4 τόνοι ζεόλιθου, οδηγώντας σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Επιπλέον, στη μονάδα BG02, οι συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων τέθηκαν υπό έλεγχο με τη χορήγηση εβδομαδιαίου μείγματος 5 κιλών ιχνοστοιχείων σε διάστημα 60 ημερών.

Η εφαρμογή αυτών των προσθέτων όχι μόνο σταθεροποίησε την απόδοση της αναερόβιας χώνευσης, αλλά λειτούργησε και ως αποτελεσματικός μεσολαβητής στην άμβλυνση των ανασταλτικών παραγόντων. Με αυτή την πρωτοποριακή πρόοδο, πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο να ξεκλειδώσουμε το πλήρες δυναμικό της αναερόβιας χώνευσης και να φέρουμε επανάσταση στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο